BİZ BİR AİLEYİZ

MUTLU AİLE TABLOSU

mutlu aile tablosu-

“biz bir aileyiz”, devam eden fotoğraf serisi, nur bardakçı, 2020

“mutlu aile tablosu”, video gifloop, nurbardakçı,2021

YAS


Bu yas kronik bir huzursuzluğun gelişinden fazlası değildir ve “mutlu aile” probleminin tek çözümü imhadır. İmhanın nereye veya neye doğru yapılacağı tablonun bağlarını belirleyendir.

Hayatların “göstermek” üzerine kurulmaya başlanması, duyguların “gösterilemeyen” şiddetini o denli ağırlaştırdı. Yeni normal, kavramların, olguların, bizzat kelimelerin anlamlarının ve algılarının değişmesini zaruri hale getirdi-

‘mutlu olmak’ dışında.

Öznel ayrışmaların görünmesi ve tehlikesi örtbas edilebilsin diye nesnel birlik yeniden kendini gösterdi. Zira mutsuzluk yeni normalin getirdiği değil kronik mutsuzluk geçmişinin pimini çekti. Ve herkes kendi yerlerinde bu büyük patlamanın altında kaldı. “Evde durumlar iyiye gitmiyor” u bir kaygı cümlesinden çok, meşru bir kabule dönüştüren durum cümlesiymiş gibi duyuyor olmak, ‘mutlu ve mutsuz olmanın’ yeniden gözden geçirilmesine izin verdi. Haliyle Nabokov’u “Ada ya da Arzu’ romanında ve hatta Tolstoy’un “Mutlu aileler birbirine benzerler, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır” deyişine gönderme yapan cümlesiyle anımsıyorum: “bütün mutlu aileler az çok birbirinden farklıdır; bütün mutsuz aileler ise az çok birbirine benzer”.

mutlu aile tablosu
Biz Bir Aileyiz – Mutlu Aile Tablosu

YIKIM


“Beklenmedik” olan yıkım değildi. Ama krizin “beklenmedik” olmasını söylemek hepimiz için beklendik bir eylem olarak şuracıkta duruyor.

Ne pahasına olursa olsun yeniyi inşa etmek, ayak uydurmak ve başlı başına yeni olmak, yıkıma karşı var olmanın alternatifi olmayan tek eylemiymiş gibi- hemen şuracıkta ve canlı…

Biz Bir Aileyiz

Nur Bardakçı

Nur Bardakçı
Nur Bardakçıhttp://www.nurbardakci.com
Sanat; tek başına yaşamaz, O, ‘diğerleriyle’ doyan aç gözlü bir uğraşıdır.. 27 Mayıs-Konya doğumlu. Çocukluğunda hiçbir sıra dışılığa rastlanmamıştır. Kendisini büyütmeye başladığı zamanlarda yaşıyla ve aklıyla pazarlık edemeyeceğini anlamışken, gayri meşru bir şekilde anılarını 2002 lise yıllarıyla cetvele almıştır. Konya Güzel Sanatlar Lisesi ile uğraşılarını anlama -algılama dönemi- 2005’lerde şekil almaya başladı. Hayatındaki karmaşaları toparlamak yerine bu karmaşayı kabullenme isteği, bir dönem sonra çalışmalarında kendini gösterecektir. Bu süreçte yazın hayatı da şekil almaya başlayacak, düşüncelerini çizgilerin yanı sıra, cümlelerinde de sorgulayan Bardakçı, karmaşasına 2006 yılında başladığı Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünde devam etmiştir. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programında “Travma ve Huzursuzluk” olguları üzerine araştırmaları devam etmektedir.

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Spotıfy

POPÜLER YAZILAR

NEOLİBERALİZME İNSAN HAKLARI PENCERESİNDEN BAKIŞ

Neoliberalzim ile insan hakları anlayışının siyasi ve medeni haklar bağlamında uyuştuğu görülürken, ekonomik ve sosyal hakların birey özgürlüğünü olumsuz etkileyecek bir devlet formu getireceğini savunan noeliberal görüş, bu haklar bağlamında insan hakları anlayışının dışına çıkar. Neoliberal özgürlük anlayışı ile insan haklarının özgürlük anlayışı birbirinden farklıdır. Neoliberal anlayışta kapitalist şirketlerin özgürlüğü bireylerin özgürlüğüne ve insan haklarının ekonomik ve sosyal kısımlarına yeğ tutulmaktadır.

LİLİTH: “9 KERE LEYLA”NIN HATIRLATTIĞI BİR KADIN

Lilith’in savunmasıyla başlayan film Leyla’nın ölümsüz Lilith’e dönüşmesi ve bize hikayesini anlatmasıyla son buluyor. Ne yaparsa yapsın şeytanlaştırılmaktan kurtulamayan Lilith bir de böyle deneyeyim, erkeklerin istediği gibi olayım diye domestik rolleri kabul etmiş, evinin kadını olmaya razı gelmiştir. Ancak böyle yaptığında da yine sonuç aynıdır. Oğlu bile onun düşmanı olarak karşısındadır. Neden? Oğul da bir erkektir de ondan.

“Yapmama”nın gücü adına

Bazen yapmamalı ve durmalıyız ki yeniden harekete geçmek için güç toplayalım, bazen yüklerimizi boşaltmalıyız ki yeni fikirler, hayaller için bahçemizde yer açılsın, bazen ölmeliyiz ki yeniden doğabilelim, bazen susmalıyız ki doğru zamanda doğru şeyler söylemek, kelâm etmek için alan açılsın...
X