Yazan: 11:15 am
Kategori: Edebiyat, Sanat

Tahmini okuma süresi: 2 dakika

ŞİİR SARNICI ~ 5. SAYI

Şiir Sarnıcı (e-dergi)’nın beşinci sayısına ulaştık. Salgın, başımıza gelebilecek en ağır
felâketlerden biriydi. Henüz bitmiş sayılmasa da ilk etkisini yitirdi görünüyor. İnsanlık adına en iyisi olur ve en az kayıpla bunun da üstesinden geliriz umarız. Asıl önemli olan, nasıl bir sürecin içine girdiğimiz olmalıdır.

ŞİİR SARNICI ~ 5. SAYI

ŞİİR SARNICI (Temmuz- Ağustos- Eylül)

Üç Aylık Sanat ve Yazın Dergisi

Şiir Sarnıcı (e-dergi)’nın beşinci sayısına ulaştık. Salgın, başımıza gelebilecek en ağır
felâketlerden biriydi. Henüz bitmiş sayılmasa da ilk etkisini yitirdi görünüyor. İnsanlık adına en iyisi olur ve en az kayıpla bunun da üstesinden geliriz umarız. Asıl önemli olan, nasıl bir sürecin içine girdiğimiz olmalıdır.
Şiir Sarnıcı; hiçbir algı güdülemesine boyun eğmeyen; bilim ve sanatın olması gerektiği
düzlemde yer almasına özen gösteren; öğrenilmişlik, alışılmışlık ve çarpıtılmışlıklara
kulak asmayan; kendine özgü yaratıcılığı ve çağdaş sanatı temel alan bir yaklaşım içindedir. Özellikle sanat alanında, bilimsel verilerle desteklenmediği sürece, doğruluğu, uygulanabilirliği ve geçerliliği dikkate almayan bir tutum içinde olduğumuzu
bir kez daha anımsatırız.
Sanat görüşümüz; ortalarda dolaşan, ayrıştırılmış, onun bunun öğretisinin tutuklusu olmuş ve sanat biliminden soyutlanmış bir anlayış değildir. Çağdaş sanat veya evrimsel sanat kavramlarıyla tanımladığımız; akla, bilgiye, bilime, sınırsızlığa, sonsuzluğa ve yaratıcılığa dayalı bir sanat anlayışıdır; ögesi insan olan, sevgiyi temel alan, insanda yaşam sevinci yaratarak aklın evrimini hızlandıran nitelikli sanattır.
Sanat kavram ve terimleri konusunda toplum olarak ciddi anlamda sıkıntılarımız vardır. Sanatın varoluş ruhuyla uyuşmayan uydurma kavram ve terimler kol gezmektedir hatırı sayılır ağızlarda. Bunlar, algı-anlama biçimi dönüştürülmüş sözde öncü olduğu düşünülen kişiler tarafından sürekli sanatseverlere pompalanmaktadır. Sanat bilimi ve diğer bilimlerin gözünden yeniden ele alınıp incelenmesi gereken önemli bir açığımızdır. Örneğin ideoloji, estetik, sanatın insanla ilişkisi vs…

KURUCU VE YÖNETİCİ: YAŞAR ÖZMEN
İletişim Adresi: [email protected]
Bilgisunar Adresi: https://siirsarnici-e-dergi.blogspot.com/
Ayrıca Dergi PDF olarak saklanır ve isteyenlere e-postayla gönderilir.
YAYIMLANANLAR:
01 Kasım 2019, Sayı:1
01 Aralık 2019, Sayı:2
01 Ocak 2020, Sayı:3, Dosya Konusu; Şiddet ve Yazın
01 Nisan 2020 Sayı:4 Dosya Konusu, Genç Şairlerden Mektuplar
01 Temmuz 2020, Sayı:5, Dosya Konusu; Şiir/Sanat Çözümlemesi, Ödül ve Eleştiri Sorunları.
PLANLANAN SAYILAR:
1 Ekim 2020, Sayı:6 Dosya Konusu; YAZIN VE SORUNLARI
01 Ocak 2021 Sayı:7 Dosya Konusu; Önerilere Göre Belirlenecek

Şiir Sarnıcı‘ nın 5. sayısı huzurlarınızda. İndirebilir ve paylaşabilirsiniz!

Derginin diğer sayılarına https://siirsarnici-e-dergi.blogspot.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ŞİİR SARNICI ~ 5. SAYI
Şiir Sarnıcı

(Visited 57 times, 1 visits today)

Last modified: Ekim 10, 2020

Kapat